Μανόλης Παπαδρακάκης


Papadrakakis


Καθηγητής Στατικής και Δυναμικής των Κατασκευών

Εργαστήριο Στατικής & Αντισεισμικών Ερευνών
Τομέας Δομοαστατικής
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο